* پس از انتخاب گزینه "عضویت" به صورت خودکار به صفحه ثبت نام سامانه هدایت می شوید: در این صفحه ورود تمامی مشخصات خواسته شده ضروری که با علامت ستاره مشخص شده است را تکمیل نمایید. لطفا در وارد کردن مشخصات دقت کافی داشته باشید.

* شناسه کاربری و رمز عبور به ایمیل درج شده در این صفحه ارسال خواهد شد.

* ممکن است ایمیل ارسال شده در قسمت SPAM ایمیل شما قرار گرفته باشد.

* مقالات به صورت کامل ارسال شود.

* مقالات باید در سطح علمی- تخصصی و یا حاصل تحقیقات تجربی باشند.

* مقالات قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی یا خارجی یا مجموعه مقالات همایش ها به چاپ نرسیده باشند.

پی گیری مراحل پذیرش مقاله شما از طریق همین سامانه قابل دسترسی است.

* برای ارسال بیش از یک مقاله نیاز به ثبت نام مجدد نیست. در همان پنل کاربری خود می توانید سایر مقالات خود را ارسال نمایید.