# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1117-IBI تامین مالی زنجیره‌ای و انتشار اوراق اعتبار: دو راهکار برای مدیریت ریسک، منابع پایدار و کاهش نرخ تسهیلات بانکی محمد علی رستگار، فربد مروجی مقاله پذیرفته شده است
2 1099-IBI چالش های حقوقی وصول مطالبات موسسات اعتباری یاسر مرادی، عباس کریمی مقاله پذیرفته شده است
3 1175-IBI رویکردها و خدمات نوین در بانکداری جهانی؛ رهنمودی برای ارتقاء خدمات در بانکداری اسلامی اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات مقاله پذیرفته شده است