اعضای کمیته اجرایی سی و دومین همایش بانکداری اسلامی :


  • جناب آقای دکتر فرشاد حیدری رئیس محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • جناب آقای دکترمحمد امیدی‌نژاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی
  • جناب آقای دکتر حسن گلمرادی معاون محترم اداری و مالی
  • جناب آقای فریبرز یزدان‌‌پناه مشاور محترم رئیس
  • جناب آقای مهندس حسن کوهی مدیر محترم امور آموزشی
  • جناب آقای دکتر ایمان عابدینی مدیر محترم فناوری اطلاعات
  • جناب آقای رضا حسین‌پور مدیر محترم امور مالی
  • سرکار خانم لیلا قدیری مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی
  • جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان‌پور مدیر محترم امور پژوهشی
  • جناب آقای رضا کمالی دبیر محترم اجرایی همایش